ֲôƭ˵

oȦLS

Needle Roller Bearings without Inner Ring

NKS ϵ

<>


S ̖ ~d OD
Shaft Designation Mass Basic Load Ratings Limiting
Diameter Fw D C r   Cr o  Cor Speed
Dynamic Static
mm g min. kN kN rpm
20 NKS 20 48 20 32 20 0.6 23.0 25.0 14000
22 NKS 22 61 22 35 20 0.6 24.5 28.0 13000
24 NKS 24 65 24 37 20 0.6 30.0 34.7 12000
25 NKS 25 68 25 38 20 0.6 27.5 33.5 11000
28 NKS 28 83 28 42 20 0.6 25.8 33.5 10000
30 NKS 30 104 30 45 22 0.6 32.5 40.0 10000
32 NKS 32 110 32 47 22 0.6 30.8 43.9 9500
35 NKS 35 118 35 50 22 0.6 35.0 47.0 9500
37 NKS 37 123 37 52 22 0.6 32.8 50.0 8500
40 NKS 40 129 40 55 22 0.6 33.6 52.4 7500
43 NKS 43 139 43 58 22 0.6 35.5 57.8 7500
45 NKS 45 145 45 60 22 0.6 40.3 63.5 7000
50 NKS 50 157 50 65 22 1.0 38.0 66.1 6500
55 NKS 55 221 55 72 22 1.0 42.4 72.1 6000
60 NKS 60 335 60 80 28 1.1 51.7 100.0 5500
65 NKS 65 356 65 85 28 1.1 53.0 105.0 5000
70 NKS 70 380 70 90 28 1.1 54.5 113.0 4900
75 NKS 75 402 75 95 28 1.1 57.0 122.0 4600
f
1.л~dɡODٺHx񅢿á
2.֬rODٞДֵ60%
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.


ֲôƭ˵