ֲôƭ˵

Lz֧S

Thrust Angular Contact Ball Bearings

p

ZKLN2RS

ZKLN2Zϵ

<>

S ̖ ߴ ~d OD
Shaft Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting
Diameter d B d1 D1 r1 r   Cr o  Cor Speed
Dynamic Static
mm g -0.25 min. min. kN kN rpm
12 ZKLN 1242.2RS 200 12 42 25 25.0 33.5 0.3 0.6 17.0 24.7 3800
ZKLN 1242.2Z 200 12 42 25 25.0 33.5 0.3 0.6 17.0 24.7 7600
15 ZKLN 1545.2RS 210 15 45 25 28.0 36.0 0.3 0.6 17.9 28.0 3500
ZKLN 1545.2Z 210 15 45 25 28.0 36.0 0.3 0.6 17.9 28.0 7000
17 ZKLN 1747.2RS 220 17 47 25 30.0 38.0 0.3 0.6 18.8 31.0 3300
ZKLN 1747.2Z 220 17 47 25 30.0 38.0 0.3 0.6 18.8 31.0 6600
20 ZKLN 2052.2RS 310 20 52 28 34.5 44.0 0.3 0.6 26.0 47.0 3000
ZKLN 2052.2Z 310 20 52 28 34.5 44.0 0.3 0.6 26.0 47.0 5400
25 ZKLN 2557.2RS 340 25 57 28 40.5 49.0 0.3 0.6 27.5 55.0 2600
ZKLN 2557.2Z 340 25 57 28 40.5 49.0 0.3 0.6 27.5 55.0 4700
30 ZKLN 3062.2RS 390 30 62 28 45.5 54.0 0.3 0.6 29.0 64.0 2200
ZKLN 3062.2Z 390 30 62 28 45.5 54.0 0.3 0.6 29.0 64.0 4300
35 ZKLN 3572.2RS 510 35 72 34 52.0 63.0 0.3 0.6 41.0 89.0 2000
ZKLN 3572.2Z 510 35 72 34 52.0 63.0 0.3 0.6 41.0 89.0 3800
40 ZKLN 4075.2RS 610 40 75 34 58.0 68.0 0.3 0.6 43.0 101.0 1800
ZKLN 4075.2Z 610 40 75 34 58.0 68.0 0.3 0.6 43.0 101.0 3300
50 ZKLN 5090.2RS 880 50 90 34 72.0 82.0 0.3 0.6 46.5 126.0 1500
ZKLN 5090.2Z 880 50 90 34 72.0 82.0 0.3 0.6 46.5 126.0 3000
f
1.л~dɡODٺHx񅢿á
2.SеıּƳɣSضȣ120Bm180ڡ
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.If the cages are made of plastics, the maximum allowable working themperrature is 120 in 
  continuous working and 180 in short working.ֲôƭ˵